Изберете [ ON ], за да осветите дисплея за по-лесно гледане в тъмна среда (изглед на звездна светлина). Обърнете внимание, че дисплеят може да стане леко трептящ, когато изгледът на звездна светлина е в сила.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Заснемане/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Видео