Когато е избрано [ Center-weighted metering ], фотоапаратът присвоява най-голямо тегло на област в центъра на дисплея за снимане при настройка на експозицията.

Вариант

Описание

R

[ Малък ]

Камерата приписва най-голяма тежест на площ, еквивалентна на кръг с диаметър 8 mm.

S

[ Стандартно ]

Камерата приписва най-голяма тежест на площ, еквивалентна на кръг с диаметър 12 mm.

T

[ Средно ]

Претеглянето се основава на средната стойност на цялата рамка.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Заснемане/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Видео