Когато е избрано [ Централно претеглено измерване ], фотоапаратът присвоява най-голямото тегло на област в центъра на дисплея за снимане, когато задава експозиция.

опция

Описание

R

[ Малък ]

Камерата определя най-голямото тегло на площ, еквивалентна на кръг с диаметър 8 mm.

S

[ Стандарт ]

Камерата определя най-голямото тегло на площ, еквивалентна на кръг с диаметър 12 mm.

T

[ Средно ]

Теглото се основава на средната стойност на целия кадър.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Заснемане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Видео