Изберете колко бързо да реагира фокусът, ако нещо премине между обекта и камерата, когато AF-C е избран за режим на фокусиране.

Отговор на блокиран AF кадър

  • Изберете [ 5 ] ( Отложено ), за да поддържате фокуса върху оригиналния обект.

  • Изберете [ 1 ] ( Бързо ), за да улесните преместването на фокуса върху обекти, пресичащи вашето зрително поле.

  • Независимо от избраната опция, реакцията на AF за блокиран кадър функционира в режим [ 3 ], когато [ 3D-проследяване ] е избрано за режим на AF зона.

  • Ако [ Auto-area AF ] е избрано за режим AF-area, реакцията на AF с блокиран кадър ще функционира в режим [ 3 ], когато е избран [2 ] или [ 1].

Предметно движение

Вариант

Описание

[ Постоянно ]

Изберете за плавен фокус, когато снимате обекти, които се приближават към камерата с равномерно темпо.

[ Неправилно ]

Изберете за подобрена реакция, когато снимате обекти, склонни към внезапни стартирания и спирания.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Заснемане/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Видео