Ако е избрано [ ON ], когато фотоапаратът се използва с допълнителна светкавица, която поддържа системата Nikon Creative Lighting, натискането на контрол, към който е присвоен [ Визуализация ] чрез персонализирана настройка f2 [ Персонализирани контроли (заснемане) ], ще излъчи моделиране светкавица.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Заснемане/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Видео