Ако [ ON ] е избрано, когато фотоапаратът се използва с допълнителна светкавица, която поддържа системата за креативно осветление на Nikon, натискането на контрола, на която [ Preview ] е зададено чрез потребителска настройка f2 [ Custom controls (shooting) ], ще излъчи моделиращ светкавица.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Заснемане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Видео