Изберете [ ON ] за достъп до набор от по-бавни скорости на затвора в режим M.

 • Когато е избран [ OFF ], минималната скорост на затвора варира в зависимост от кадровата честота, както следва.

  • 120p : 1/125 s

  • 100p: 1/100 s

  • 60p : 1/60 s

  • 50p : 1/50 s

  • 30p: 1/30 s

  • 25p : 1/25 s

  • 24p : 1/25 s

 • Когато е избрано [ ON ], минималните скорости на затвора за кадрови честоти от 60p до 24p падат до 1/4 s . Тези за 120p и 100p не се сменят.

 • Избирането на [ ON ] и избирането на бавна скорост на затвора помага за предотвратяване на прекалено високо повишаване на ISO чувствителността по време на снимки на нощното небе и други тъмни обекти.

 • Видеоклиповете, записани при бавни скорости на затвора, когато е избрано [ ON ], ще включват повтарящи се множество копия на едни и същи кадри.

 • За да намалите замъгляването, причинено от трептенето на камерата във видеоклипове, записани при бавни скорости на затвора, докато е избрано [ ON ], препоръчваме да монтирате камерата на статив.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Заснемане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Видео