Изберете скоростта на напредване на кадрите за непрекъснат високоскоростен и непрекъснат режим на ниска скорост.

Вариант

Описание

[ Непрекъсната висока скорост ]

Изберете честотата на кадрите за непрекъснат режим на високоскоростно освобождаване от опции, вариращи от [ 20 fps ] до [ 10 fps ].

[ Непрекъснато ниска скорост ]

Изберете честотата на кадрите за непрекъснат режим на освобождаване с ниска скорост от опции, вариращи от [ 10 fps ] до [ 1 fps ].

  • Действителната скорост на кадрите, когато е избрана [ 8 fps ], е 7,5 кадъра в секунда.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Заснемане/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Видео