Изберете скоростта на кадрите напред за непрекъснати високоскоростни и непрекъснати нискоскоростни режими.

опция

Описание

[ Непрекъсната висока скорост ]

Изберете скоростта на кадрите за непрекъснат режим на високоскоростно освобождаване от опции, вариращи от [ 20 fps ] до [ 10 fps ].

[ Непрекъснато ниска скорост ]

Изберете скоростта на кадрите за непрекъснат режим на освобождаване с ниска скорост от опции, вариращи от [ 10 fps ] до [ 1 fps ].

  • Действителната кадрова честота, когато е избран [ 8 fps ], е 7,5 fps.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Заснемане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Видео