Изберете как дисплеят да реагира при освобождаване на затвора.

опция

Описание

[ Тип A ]

Дисплеят потъмнява, когато затворът се освободи.

[ Тип B ]

Рамките се появяват отгоре, отдолу и отстрани на рамката, когато затворът бъде освободен.

[ Тип C ]

Рамките се появяват отстрани на рамката, когато затворът се освободи.

[ Изключено ]

Индикаторът за време на освобождаване не се показва, когато затворът се освободи.

  • Имайте предвид, че независимо от избраната опция, индикаторите за времето на освобождаване не се показват при бавни скорости на затвора.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Заснемане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Видео