Изберете реда, в който се правят снимките в програмата за клин.

опция

Описание

H

[ MTR > под > над ]

Първи се прави немодифицираният кадър, последван от кадъра с най-ниска стойност, следван от кадъра с най-висока стойност.

I

[ Под > MTR > над ]

Стрелбата продължава в ред от най-ниската към най-високата стойност.

  • Персонализирана настройка e7 [ Bracketing order ] няма ефект върху реда на заснетите снимки, когато [ ADL bracketing ] е избрано за [ Auto bracketing ] > [ Auto bracketing set ] в менюто за заснемане на снимки.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Заснемане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Видео