Използвайте по-топли цветове с намалена яркост в екраните за снимане, меню и/или възпроизвеждане. Това прави дисплеите по-лесни за гледане с визия, адаптирана към тъмна среда по време на астрономическа фотография и други подобни.

опция

Описание

[ Опции за топли цветове на дисплея ]

Изберете от следните опции.

  • [ Режим 1 ]: Използвайте по-топли цветове в екраните за снимане, меню и възпроизвеждане.

  • [ Режим 2 ]: Използвайте по-топли цветове в дисплея на менюто. По-топли цветове се използват и за иконите и друга информация в дисплеите за снимане и възпроизвеждане, но не и за изгледа през обектива или съдържанието на самите снимки.

  • [ Изкл. ]: Не се използват топли цветове.

[ Яркост на топъл цветен дисплей ]

Натиснете 1 или 3 , за да регулирате яркостта на дисплея с топли цветове. Изберете по-високи стойности за повишена яркост, по-ниски стойности за намалена яркост.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Заснемане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Видео