Изберете кога контролният панел и бутоните светят.

  • Ако е избрано [ OFF ], подсветката ще светне, когато превключвателят на захранването се завърти в положение D Подсветката се изключва при натискане на бутона за освобождаване на затвора.

  • Ако е избрано [ ON ], подсветката ще светне, докато таймерът за готовност е активен. Имайте предвид, че това увеличава изтощаването на батерията. Подсветката ще се изключи, докато бутонът за освобождаване на затвора е натиснат, но ще се включи отново, когато бутонът бъде отпуснат.

Подсветка на бутоните

Следните са оборудвани с подсветка:

1

c бутон

2

Бутон BKT

3

c бутон

4

I бутон

5

g ( Fn4 ).

6

O ( Q ).

7

Бутон X

8

i бутон

9

Бутон G

10

Бутон K

11

W ( Q ).

12

i бутон за вертикално снимане

13

бутон U

14

T бутон

15

b бутон

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Заснемане/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Видео