Изберете дали вграденият AF-помощник светва, за да подпомогне фокусирането в режим на снимки, когато осветлението е лошо.

Вариант

Описание

[ ВКЛЮЧЕНО ]

В режим на снимки осветителят ще свети според нуждите, когато AF-S е избран за режим на фокусиране.

[ ИЗКЛ. ]

Осветителят не свети, за да подпомогне фокусирането. Камерата може да не успее да фокусира, когато осветлението е лошо.

AF-Assis Illuminator
  • AF-помощникът има обхват от около 1–3 m (3 ft 4 in.–9 ft 10 in.).

  • Свалете сенниците на обектива, когато използвате осветителя.

  • Не пречи на AF-асистиращия илюминатор, докато свети.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Заснемане/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Видео