Изберете дали вграденият AF-помощник да свети, за да подпомогне фокусирането в режим на снимка, когато осветлението е лошо.

опция

Описание

[ ВКЛЮЧЕНО ]

В режим на снимка осветителят ще светне според нуждите, когато AF‑S е избран за режим на фокусиране.

[ ИЗКЛЮЧЕНО ]

Осветителят не свети, за да подпомогне фокусирането. Фотоапаратът може да не успее да фокусира, когато осветлението е лошо.

AF-Assist Illuminator
  • Илюминаторът за подпомагане на AF има обхват от около 1–3 m (3 фута 4 инча–9 фута 10 инча).

  • Свалете сенниците на обектива, когато използвате осветителя.

  • Не закривайте луминатора за подпомагане на AF, докато свети.

  • Някои обективи може да блокират светлината от AF-помагащия луминатор на някои или всички фокусни разстояния. Информация за тези ограничения е достъпна от Центъра за изтегляне на Nikon.
    https://downloadcenter.nikonimglib.com/

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Заснемане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Видео