Изберете [ ON ], за да изгладите дисплея във визьора според условията на снимане. Движенията на бързо движещи се обекти ще се виждат по-лесно.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Заснемане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Видео