Изберете дали допълнителните светкавици да излъчват мониторни предварителни светкавици преди всяка снимка по време на серия от снимки в режим на непрекъснато освобождаване с висока или ниска скорост.

опция

Описание

c

[ Приоритет на скоростта на кадрите ]

Светкавицата излъчва предварителна светкавица за монитор преди първата снимка във всяка последователност и заключва изхода на измерената стойност за останалите снимки. Скоростта на изпреварване на кадрите пада по-малко, отколкото когато е избрано [ Приоритет на прецизно управление на светкавицата ].

  • Икона за заключване на FV ( r ) ще се появи на дисплея за снимане по време на серия от снимки.

q

[ Дайте приоритет на прецизното управление на светкавицата ]

Светкавицата излъчва предварителна светкавица за наблюдение преди всяка снимка и регулира мощността на светкавицата според нуждите. Скоростта на кадрите напред може да спадне при някои обстоятелства.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Заснемане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Видео