Изберете как камерата да показва информация за яркостта във видео режим.

опция

Описание

[ Хистограма ]

Активирайте RGB хистограмата.

[ Монитор на формата на вълната ]

Камерата показва монитор с форма на вълна. Мониторът може да се показва в два различни размера.

[ Монитор с вълнова форма (голям) ]

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Заснемане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Видео