Изберете дали експозицията да се заключва при натискане на спусъка.

опция

Описание

O

[ Включено (натискане наполовина) ]

Натискането на бутона за освобождаване на затвора наполовина заключва експонацията.

P

[ Включено (режим на серия) ]

Експонацията се заключва само докато спусъкът е натиснат докрай.

[ Изключено ]

Натискането на бутона за освобождаване на затвора не заключва експозицията.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Заснемане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Видео