Изберете продължителността на закъснението при освобождаване на затвора, броя на заснетите снимки и интервала между снимките в режим на самоснимачка.

опция

Описание

[ Закъснение на самоснимачката ]

Изберете продължителността на закъснението при освобождаване на затвора.

[ Брой изстрели ]

Натиснете 1 и 3 , за да изберете броя на снимките, направени при всяко натискане на спусъка; изберете от стойности от 1 до 9.

[ Интервал между снимките ]

Изберете интервала между снимките, когато [ Брой снимки ] е повече от 1.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Заснемане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Видео