Избирането на [ ON ] позволява корекции, които обикновено се правят чрез задържане на бутон и завъртане на диска за управление, да бъдат направени чрез завъртане на диска за управление след освобождаване на бутона. Това приключва, когато бутонът бъде натиснат отново, бутонът за освобождаване на затвора е натиснат наполовина или таймерът за готовност изтича.

  • [ Освободете бутона за използване на диска ] се отнася за E , S ( Q ), BKT , c , I , c , g ( Fn4 ), T , U и бутоните за режим на фокусиране.

  • [ Освободете бутона за използване на диска ] важи и за контроли, на които са присвоени определени роли с помощта на персонализирана настройка f2 [ Персонализирани контроли (заснемане) ] или g2 [ Персонализирани контроли ].

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Заснемане/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Видео