Избирането на [ ON ] позволява корекциите, които обикновено се правят чрез задържане на бутон и завъртане на диск за управление, да бъдат направени чрез завъртане на диска за управление, след като бутонът бъде освободен. Това приключва, когато бутонът се натисне отново, спусъкът се натисне наполовина или таймерът за готовност изтече.

  • [ Бутон за освобождаване, за да използвате диска ] се отнася за бутоните E , S ( Q ), BKT , c , I , c , g ( Fn4 ), T , U и режим на фокусиране.

  • [ Бутон за освобождаване, за да използвате диска ] също се отнася за контроли, на които са присвоени определени роли чрез потребителска настройка f2 [ Персонализирани контроли (заснемане) ] или g2 [ Персонализирани контроли ].

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Заснемане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Видео