Изберете решетка за рамкиране за екрана за снимане. Избраната решетка може да бъде показана чрез поставяне на отметка ( M ) до b в списъка за персонализирана настройка d17 [ Персонализиран екран за снимане на монитор ] ( d17: Персонализиран екран за снимане на монитор ) или d18 [ Персонализиран екран за снимане на визьор ] ( d18: Персонализиран визьор за снимане Дисплей за снимане ).

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Заснемане/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Видео