Когато маркирането на фокуса е активирано в режим на ръчно фокусиране, обектите, които са на фокус, се обозначават с цветни контури на дисплея. Можете да изберете цвета.

Focus Peaking Display

Изберете [ ВКЛ . ], за да активирате пикирането на фокуса.

Чувствителност на фокуса

Изберете чувствителност за пикиране на фокуса от [ 3 (висока чувствителност) ], [ 2 (стандартна) ] и [ 1 (ниска чувствителност) ]. Колкото по-висока е стойността, толкова по-голяма е дълбочината, която ще бъде показана като фокус.

Цвят на осветяването на фокуса

Изберете цвета на акцента.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Заснемане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Видео