Когато фокусирането е разрешено в режим на ръчно фокусиране, обектите, които са на фокус, се обозначават с цветни контури на дисплея. Можете да изберете цвета.

Дисплей с пиков фокус

Изберете [ ON ], за да активирате фокусиране.

Пикова чувствителност на фокуса

Изберете пикова чувствителност на фокуса от [ 3 (висока чувствителност) ], [ 2 (стандартна) ] и [ 1 (ниска чувствителност) ]. Колкото по-висока е стойността, толкова по-голяма е дълбочината, която ще бъде показана като фокусирана.

Цвят на акцента за фокусиране

Изберете цвета на подчертаване.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Заснемане/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Видео