Изберете дали индикаторът за експозиция да се показва с отрицателни стойности отляво и положителни стойности отдясно или с положителни стойности отляво и отрицателни стойности отдясно.

опция

Описание

V

Индикаторът се показва с положителни стойности отляво и отрицателни стойности отдясно.

W

Индикаторът се показва с отрицателни стойности отляво и положителни стойности отдясно.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Заснемане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Видео