Изберете колко далеч трябва да се завъртят фокусните или контролните пръстени на обективите с байонет Z, за да преминат целия път от минималното фокусно разстояние до безкрайността.

опция

Описание

[ Нелинеен ]

Фокусното разстояние се променя значително, когато пръстенът се върти бързо, и малко, когато пръстенът се върти бавно, независимо колко далеч е завъртян пръстенът.

[ 90° ]

Изберете колко далеч трябва да се завърти пръстенът, за да премине целия път от минималното фокусно разстояние до безкрайността. За да фокусирате от минималното разстояние до безкрайност, когато е избрано например [ 90° ], пръстенът трябва само да се завърти на 90°. По-големите стойности позволяват по-фини настройки.

[ 120° ]

[ 150° ]

[ 180° ]

[ 210° ]

[ 240° ]

[ 270° ]

[ 300° ]

[ 330° ]

[ 360° ]

[ 540° ]

[ 720° ]

[ Макс. ]

Фокусирането от минималното фокусно разстояние до безкрайността изисква завъртане на пръстена на максимално допустимото разстояние при текущите настройки на обектива.

  • Ако обективът не поддържа избор на диапазон на въртене, [ Диапазон на въртене на фокусния пръстен ] ще бъде фиксиран на [ Нелинеен ].

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Заснемане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Видео