Изберете опциите, до които можете да получите достъп чрез завъртане на диска за управление в i или докато натискате контрол, към който е присвоена област на изображението.

  • Маркирайте опциите и натиснете J или 2 да изберете ( M ) или да премахнете избора ( U ). Режимите, маркирани с отметка ( M ), са достъпни за избор чрез дисковете за управление.

  • За да завършите операцията, натиснете G

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Заснемане/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Видео