Разширете диапазона от скорости на затвора, налични в режим M ; най-ниската налична скорост на затвора, когато е избрано [ ON ], е 900 s (15 минути). Удължените скорости на затвора могат да се използват за снимки на нощното небе и други дълги експонации.

  • Когато е избрано [ ON ], оставащото време за текущата експонация ще се показва в контролния панел при скорости на затвора, по-бавни от 30 s.

  • При скорости, по-ниски от 1 s, скоростта на затвора, показана от камерата, може да се различава от действителното време на експозиция. Действителните времена на експозиция при скорости на затвора от 15 и 30 секунди например са съответно 16 и 32 секунди. Времето на експозиция отново ще съответства на избраната скорост на затвора при скорости от 60 секунди и по-ниски.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Заснемане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Видео