Изберете решетка за кадриране за видео режим. Избраната решетка може да бъде показана чрез поставяне на отметка ( M ) до b в списъка за персонализирана настройка g15 [ Персонализиран дисплей за снимане на монитор ] ( g15: Персонализиран дисплей за снимане на монитор ) или g16 [ Персонализиран дисплей за снимане с визьор ] ( g16: Персонализиран визьор Дисплей за снимане ).

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Заснемане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Видео