Изберете дали изборът на точка за фокусиране да се „обвива“ от един край на дисплея до друг. Ако е избран [ ON ], изборът на точка за фокусиране ще се „обвива“ отгоре надолу, отдолу нагоре, отдясно наляво и отляво надясно, така че например натискането на 2 , когато точка за фокусиране е в десния край на дисплея е маркиран избира съответната точка в левия край.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Заснемане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Видео