Изберете дали изборът на фокусна точка да се „обвива“ от единия край на дисплея към друг. Ако е избрано [ ON ], изборът на точка на фокусиране ще се „обвие“ отгоре надолу, отдолу нагоре, отдясно наляво и отляво надясно, така че, например, натискането на 2 когато точката на фокусиране е в десния край на дисплея се маркира избира съответната точка в левия край.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Заснемане/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Видео