Изберете дали точката на фокусиране, избрана от фотоапарата, да продължи да се използва, след като промените режимите на AF зона с помощта на контрол, към който е присвоен [ AF-област режим ] или [ AF-област режим + AF-ON ] чрез персонализирана настройка f2 [ Custom контроли (стрелба) ]. Това важи само ако сменяте режимите на AF зона, докато фокусирате с натиснат наполовина бутон за освобождаване на затвора.

Вариант

Описание

[ Автоматично ]

Точката на фокусиране, последно избрана от фотоапарата, преди да превключите режимите на AF зона, остава в сила.

[ Изключено ]

Последната избрана от потребителя точка на фокус се възстановява.

  • Постоянството на фокусната точка се прилага, ако докато контролът е натиснат, превключвате от режим на AF зона, като [ Auto-area AF ], в който точката на фокусиране се избира автоматично, към режим, в който точката на фокусиране се избира ръчно.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Заснемане/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Видео