Изберете дали точката за фокусиране, избрана от фотоапарата, да продължи да се използва, след като промените режимите на AF зона с помощта на контрол, към който [ AF-area mode ], [ AF-area mode + AF-ON ], [ Recall shooting functions ] или [ Извикване на функции за снимане (задържане) ] е зададено чрез потребителска настройка f2 [ Персонализирани контроли (заснемане) ]. Това важи само ако промените режимите на AF зоната, докато фокусирате с натиснат наполовина спусък.

опция

Описание

[ Автоматично ]

Фокусната точка, последно избрана от камерата, преди да превключите режимите на AF зона, остава в сила.

[ Изключено ]

Фокусната точка, избрана последно от потребителя, се възстановява.

  • Устойчивостта на точката на фокусиране се прилага, ако докато контролът е натиснат, превключите от режим на AF зона като [ Auto-area AF ], в който точката на фокусиране се избира автоматично, към режим, в който точката на фокусиране се избира ръчно.

A Персонализирани настройки: Фина настройка на настройките на камерата

а: Фокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/AE заключване

d: Заснемане/Дисплей

e: Клининг/Светкавица

f: Контроли

g: Видео