Kada je AF-C izabrano za fotografisanje sa tražilom, ova opcija kontroliše da li će fotografije moći da se snime kad god se dugme okidača pritisne (prioritet okidanja) ili samo kada je fotoaparat u fokusu (prioritet fokusa).

Bez obzira na izabrane opcije, fokus će se zaključati kada je AF-C izabrano za režim autofokusa. Fotoaparat će nastaviti da prilagođava fokus dok se zatvarač ne okine.