Kada se slika snimi, fotoaparat imenuje datoteku tako što dodaje jednu na poslednji broj datoteke koji je korišćen. Ova opcija kontroliše da li se numerisanje datoteka nastavlja od poslednjeg korišćenog broja kada je nova fascikla napravljena, memorijska kartica formatirana ili je nova memorijska kartica ubačena u fotoaparat.

Redosled brojeva datoteka

Ako je trenutna fascikla obeležena brojem 999 i sadrži 999 slika ili je fotografija obeležena brojem 9999, dugme okidača će biti onemogućen i nikakve dalje fotografije neće moći da se snime (pored toga, snimanje filma može da se onemogući ako je trenutna fascikla obeležena brojem 999 a sledeća datoteka bi bila 992-ga ili pod brojem 9992 ili većim). Birajte Resetuj za Prilagođeno podešavanje d5 (Redosled brojeva datoteka) i onda ili formatirajte trenutnu memorijsku karticu ili ubacite novu memorijsku karticu.