Ova opcija određuje ulogu dodeljenu J dugmetu u toku fotografisanja tražilom, reprodukcije i živog prikaza slike (bez obzira na izabranu opciju, pritiskanje J kada se film prikaže u punom kadru pokreće reprodukciju filma).

Režim fotografisanja

Režim reprodukcije

Živi prikaz slike