Ako je Isključeno izabrano, pozadinsko osvetljenje kontrolnog displeja (LCD osvetljivač) će se samo upaliti dok je glavni prekidač rotiran ka D. Ako je Uključeno izabrano, kontrolni displej će se osvetliti kada god je tajmer pripravnosti aktivan (0 c2: Tajmer pripravnosti). Izaberite Isključeno da biste povećali vek baterije.