Birajte da li će odvojene tačke fokusa moći da se izaberu za „široku“ (pejzaž) orijentaciju, za orijentaciju „uspravno“ (portret) sa fotoaparatom rotiranim na 90° u smeru kazaljke na satu i za orijentaciju „uspravno“ sa fotoaparatom rotiranim na 90° suprotno od smera kazaljke na satu.

Izaberite Isključeno da biste koristili istu tačku fokusa bez obzira na orijentaciju fotoaparata.

Fotoaparat rotiran 90° suprotno od smera kazaljke na satu Orijentacija pejzaža (široka) Fotoaparat rotiran 90° u smeru kazaljke na satu

Izaberite Da da biste omogućili zaseban izbor tačke fokusa.

Fotoaparat rotiran 90° suprotno od smera kazaljke na satu Orijentacija pejzaža (široka) Fotoaparat rotiran 90° u smeru kazaljke na satu