U situacijama gde najmanje pomeranje fotoaparata može da zamuti slike, izaberite 1 s, 2 s ili 3 s da bi zatvarač okidača kasnio jednu, dve ili tri sekunde nakon dizanja ogledala.