Birajte da li se zaključava ekspozicija kada se dugme okidača pritisne.