Pri podrazumevanom podešavanju od MTR > ispod > iznad (H), ekspozicija, blic i bracketing balansa bele se izvršavaju na sledeći način: nepromenjen snimak se prvo snima, posle kojeg ide snimak sa najnižom vrednošću, posle kojeg dolazi snimak sa najvišom vrednošću. Ako je Ispod > MTR > iznad (I) izabrano, fotografisanje će se nastaviti po redosledu od najniže do najviše vrednosti. Ovo podešavanje nema efekta na ADL bracketing.