Birajte funkcije dodeljene kontrolama fotoaparata, bez obzira da li se koriste individualno ili u kombinaciji sa komandnim točkićima, kada je birač živog prikaza slike rotiran na 1 u živom prikazu slike.

Pritisnite

Da biste izabrali uloge koju imaju sledeće kontrole, markirajte opciju i pritisnite J:

2 Dugme Fn1
5 Dugme Fn2
4 Dugme AE-L/AF-L
G Dugme okidača

Funkcije koje mogu da se dodele ovim kontrolama su sledeće:

Opcija 2 5 4 G
tGlatka kontrola blende (otvori)
qGlatka kontrola blende (zatvori)
iKorekcija ekspozicije +
hKorekcija ekspozicije –
rOznačavanje indeksa
sPrikaži inf. o fotog.
BAE/AF zaključavanje
CSamo AE zaključavanje
EAE zaključavanje (Zadrži)
FSamo AF zaključavanje
AAF-ON
CFotografisanje
1Snimanje filmova
Nijedno

Sledeće opcije su dostupne:

Kontrola elektromotora blende

Kontrola elektromotora blende je dostupna samo u režimima A i M i ne može da se koristi dok je informacija o fotografisanju fotografije prikazana (6 ikona ukazuje na to da kontrola elektromotora blende ne može da se koristi). Prikaz će možda treperiti dok se blenda prilagođava.

„Snimanje filmova“

Kada je Snimanje filmova izabrano za Dugme okidača, intervalsko fotografisanje nije dostupno.