Birajte da li se fotoaparat fokusira kada se dugme okidača pritisne do pola. Ako je Samo AF-ON izabrano, fotoaparat se neće fokusirati kada je dugme okidača pritisnut do pola; fokusirajte koristeći dugme kojem je dodeljeno AF-ON uloga u meniju Korisničkih podešavanja (0 f1: Korisničko dodeljivanje kontrola).