Birajte referencu koja se koristi za podešavanje ekspozicije kada se blic koristi sa aut. kontr. ISO osetljivosti.