Ova opcija kontroliše kako se autofokus prilagođava na nagle velike promene u daljini subjekta kada je AF-C izabrano ili kada je kontinualni servo autofokusa izabran kada je fotoaparat u AF-A režimu za fotografisanje tražilom.