Ova stavka se prikazuje samo sa objektivima koji je podržavaju. Izbor Omogući dopušta prstenu za fokusiranje objektiva da se koristi za manuelni fokus kada je fotoaparat u režimu autofokusa. Nakon pritiskanja dugmeta okidača do pola za fokus, držite dugme pritisnuto do pola i prilagodite fokus koristeći prsten za fokusiranje. Da biste preusmerili fokus koristeći autofokus, podignite prsten sa dugmeta okidača a zatim ga ponovo pritisnite do pola. Da biste sprečili prsten za fokusiranje objektiva da se koristi za manuelni fokus kada je fotoaparat u režimu autofokusa, izaberite Onemogući.