Birajte da li se ugrađeni AF-assist osvetljivač pali kako bi pomagao operaciji fokusa kada je osvetljenje loše.

AF-assist osvetljivač

AF-assist osvetljivač ima raspon od oko 0,5–3,0 m (1 ft 8 in.–9 ft. 10 in.); kada koristite osvetljivač, uklonite senilo objektiva.