Birajte Uključeno da biste na zahtev prikazali linije mreže na tražilu zarad reference kada kadrirate fotografije.