Kad attēls ir uzņemts, kamera tam piešķir nosaukumu, par vienu vienību palielinot iepriekšējā faila numuru. Šī opcija kontrolē, vai failu numerācija turpināsies no pēdējā izmantotā numura, ja tiek izveidota jauna mape, formatēta atmiņas karte vai kamerā ir ievietota jauna atmiņas karte.

Failu numuru secība

Ja pašreizējās mapes numurs ir 999 un tā satur 5000 attēlus vai fotogrāfiju ar numuru 9999, aizvara atbrīvošanas poga tiks atspējota un vairs nebūs iespējams uzņemt attēlus (turklāt video ierakstīšana var tikt atspējota, ja kamera aprēķina, ka maksimālā garuma video ierakstīšanai nepieciešamā failu skaita izvietošanai var būt nepieciešams izveidot mapi, kurā ir vairāk par 5000 failiem vai fails ar numuru, kas ir lielāks par 9999). Izvēlieties pielāgotajam iestatījumam d7 (File number sequence (Failu numuru secība)) opciju Reset (Atiestatīt) un formatējiet pašreizējo karti vai ievietojiet jaunu atmiņas karti.

A Pielāgotie iestatījumi: kameras iestatījumu precīza ieregulēšana

a: Autofocus (Autofokuss)

b: Metering/exposure (Mērīšana/ekspozīcija)

c: Timers/AE lock (Taimeri/AE fiksators)

d: Shooting/display (Uzņemšana/displejs)

e: Bracketing/flash (Vairākkadru uzņemšana/zibspuldze)

f: Controls (Vadība)

g: Movie (Video)