Esot aktīvam noklusējuma iestatījumam MTR > under > over (MTR > zem > virs) (H), ekspozīcijas, zibspuldzes un baltā balansa vairākkadru uzņemšana tiek veikta šādā secībā: vispirms tiek uzņemts nemainīts uzņēmums, pēc tam tiek uzņemts uzņēmums ar vismazāko vērtību, bet pēc tā tiek uzņemts uzņēmums ar vislielāko vērtību. Ja ir atlasīta secība Under > MTR > over (Zem > MTR > virs) (I), uzņemšana tiks veikta no zemākās vērtības uz augstāko. Šis iestatījums neiespaido ADL vairākkadru uzņemšanu.

A Pielāgotie iestatījumi: kameras iestatījumu precīza ieregulēšana

a: Autofocus (Autofokuss)

b: Metering/exposure (Mērīšana/ekspozīcija)

c: Timers/AE lock (Taimeri/AE fiksators)

d: Shooting/display (Uzņemšana/displejs)

e: Bracketing/flash (Vairākkadru uzņemšana/zibspuldze)

f: Controls (Vadība)

g: Movie (Video)