Pielāgotie iestatījumi tiek saglabāti vienā no četrām krātuvēm. Izmaiņas, kas veiktas vienā krātuvē, neietekmē citas krātuves. Lai saglabātu konkrēto bieži izmantoto iestatījumu kombināciju, atlasiet vienu no četrām krātuvēm un iestatiet šos iestatījumus kamerā. Jaunie iestatījumi tiks saglabāti krātuvē pat tad, ja kamera tiks izslēgta, un tiks atjaunoti nākamajā reizē, kad krātuve tiks atlasīta. Citās krātuvēs var saglabāt dažādas iestatījumu kombinācijas, ļaujot lietotājam krātuvju izvēlnē ātri pārslēgties uz citu kombināciju, atlasot attiecīgo krātuvi.

Četru pielāgotas iestatīšanas krātuvju nosaukumi pēc noklusējuma ir A, B, C un D. Krātuvei var pievienot līdz 20 rakstzīmēm garu virsrakstu, kā aprakstīts sadaļā „Teksta ievadīšana” (0 Teksta ievadīšana), iezīmējot izvēlnes krātuvi un nospiežot 2.

Noklusējuma iestatījumu atjaunošana

Lai atjaunotu noklusējuma iestatījumus, izvēlnē Custom settings bank (Pielāgotas iestatīšanas krātuve) iezīmējiet krātuvi un nospiediet O (Q). Tiks parādīts apstiprinājuma dialoglodziņš; iezīmējiet opciju Yes (Jā) un nospiediet J, lai atlasītajai krātuvei atjaunotu noklusējuma iestatījumus (0 Pielāgoto iestatījumu izvēlnes noklusējuma iestatījumi).

O (Q) poga

Skatīt arī

Izvēļņu noklusējuma iestatījumus skatīt sadaļā „Pielāgoto iestatījumu izvēlnes noklusējuma iestatījumi” (0 Pielāgoto iestatījumu izvēlnes noklusējuma iestatījumi). Ja pašreizējā krātuvē esošiem iestatījumiem ir mainītas noklusējuma vērtības, pielāgoto iestatījumu izvēlnes otrajā līmenī pie mainītajiem iestatījumiem redzama zvaigznīte.

A Pielāgotie iestatījumi: kameras iestatījumu precīza ieregulēšana

a: Autofocus (Autofokuss)

b: Metering/exposure (Mērīšana/ekspozīcija)

c: Timers/AE lock (Taimeri/AE fiksators)

d: Shooting/display (Uzņemšana/displejs)

e: Bracketing/flash (Vairākkadru uzņemšana/zibspuldze)

f: Controls (Vadība)

g: Movie (Video)