Ja ir atlasīta opcija Restart standby timer (Restartēt gaidstāves aktivizēšanas taimeri), darbinot kursortaustiņu, kad ir beidzies gaidstāves aktivizēšanas taimera laiks, tiks aktivizēti mērītāji un palaists gaidstāves aktivizēšanas taimeris. Ja ir atlasīta opcija Do nothing (Nedarīt neko), nospiežot kursortaustiņu, taimeris netiks palaists.

A Pielāgotie iestatījumi: kameras iestatījumu precīza ieregulēšana

a: Autofocus (Autofokuss)

b: Metering/exposure (Mērīšana/ekspozīcija)

c: Timers/AE lock (Taimeri/AE fiksators)

d: Shooting/display (Uzņemšana/displejs)

e: Bracketing/flash (Vairākkadru uzņemšana/zibspuldze)

f: Controls (Vadība)

g: Movie (Video)