Ja ir atlasīts iestatījums Off (Izslēgts), vadības paneļa un pogu fona apgaismojums (gaismotāji) iedegsies tikai tad, ja barošanas slēdzis ir pagriezts uz D. Ja ir atlasīta opcija On (Ieslēgts), fona apgaismojums paliks ieslēgts, kamēr ir aktīvs gaidstāves aktivizēšanas taimeris. Neatkarīgi no atlasītās opcijas, nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu, fona apgaismojums izslēgsies; ja ir atlasīta opcija On (Ieslēgts), noņemot pirkstu no aizvara atbrīvošanas pogas, tas atkal iedegsies. Lai palielinātu akumulatora darbmūžu, atlasiet opciju Off (Izslēgts).

Pogu fona apgaismojums

1 T poga
2 U poga
3 I poga
4 Y poga
5 Grozāmā atbrīvošanas režīma pārslēga rādītājs

6 G poga
7 L (Z/Q) poga
8 X poga
9 W (M) poga
10 J poga
11 K poga
12 O (Q) poga

A Pielāgotie iestatījumi: kameras iestatījumu precīza ieregulēšana

a: Autofocus (Autofokuss)

b: Metering/exposure (Mērīšana/ekspozīcija)

c: Timers/AE lock (Taimeri/AE fiksators)

d: Shooting/display (Uzņemšana/displejs)

e: Bracketing/flash (Vairākkadru uzņemšana/zibspuldze)

f: Controls (Vadība)

g: Movie (Video)