Atlasot iestatījumu Yes (Jā), iestatījumus, ko parasti veic, turot nospiestu E, S (Q), I, BKT, Y, W (M), T, U vai AF režīma pogu un grozot grozāmo komandu pārslēgu, var veikt, grozot grozāmo komandu pārslēgu pēc tam, kad poga ir atbrīvota. Tas attiecas arī uz vadības elementiem, kam opcijas Active D-Lighting (Aktīvā D-Lighting), Exposure delay mode (Ekspozīcijas aizkavēšanas režīms), White balance (Baltā balanss) vai Exposure mode (Ekspozīcijas režīms) ir piešķirtas kā pielāgotā iestatījuma f1 (Custom control assignment (Pielāgotas vadības piešķire), 0 f1: Custom control assignment (Pielāgotas vadības piešķire)) opcija „nospiest + grozāmais komandu pārslēgs”, un vadības elementiem, kam opcijas Active D-Lighting (Aktīvā D-Lighting), Exposure delay mode (Ekspozīcijas aizkavēšanas režīms), ISO sensitivity (ISO jutība), Exposure mode (Ekspozīcijas režīms), Exposure compensation (Ekspozīcijas kompensācija) vai Metering (Mērīšana) ir piešķirtas, izmantojot pielāgoto iestatījumu f10 (Assign MB-D18 buttons (MB-D18 pogu piešķire), 0 f10: Assign MB-D18 buttons (MB-D18 pogu piešķire)). Iestatīšana beidzas, kad atkārtoti tiek nospiesta kāda no minētajām pogām, kad tiek nospiesta līdz pusei aizvara atbrīvošanas poga vai kad beidzas gaidstāves aktivizēšanas taimera laiks.

A Pielāgotie iestatījumi: kameras iestatījumu precīza ieregulēšana

a: Autofocus (Autofokuss)

b: Metering/exposure (Mērīšana/ekspozīcija)

c: Timers/AE lock (Taimeri/AE fiksators)

d: Shooting/display (Uzņemšana/displejs)

e: Bracketing/flash (Vairākkadru uzņemšana/zibspuldze)

f: Controls (Vadība)

g: Movie (Video)