Šī opcija nosaka, kuri iestatījumi tiks ietekmēti, ja manuālās ekspozīcijas režīmā fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes opcijai Auto bracketing set (Automātiskās vairākkadru uzņemšanas komplekts) ir atlasīts iestatījums AE & flash bracketing (AE un zibspuldzes vairākkadru uzņemšana) vai AE bracketing (AE vairākkadru uzņemšana).

Zibspuldzes vairākkadru dublēšana tiek izpildīta tikai ar i-TTL vai qA (automātiskā apertūras atvēruma) zibspuldzes vadību. Ja nav atlasīts iestatījums Flash only (Tikai zibspuldze) un zibspuldze netiek izmantota, bet ir ieslēgta automātiskā ISO jutības vadība, ISO jutība tiks fiksēta uz pirmajam uzņēmumam iestatīto vērtību (0 ISO sensitivity settings (ISO jutības iestatījumi)).

A Pielāgotie iestatījumi: kameras iestatījumu precīza ieregulēšana

a: Autofocus (Autofokuss)

b: Metering/exposure (Mērīšana/ekspozīcija)

c: Timers/AE lock (Taimeri/AE fiksators)

d: Shooting/display (Uzņemšana/displejs)

e: Bracketing/flash (Vairākkadru uzņemšana/zibspuldze)

f: Controls (Vadība)

g: Movie (Video)