เลือกการตั้งค่าหรือค่าที่ต้องการถ่ายคร่อมเมื่อใช้การถ่ายคร่อมอัตโนมัติ เลือก การถ่ายคร่อม AE และแฟลช (j) เพื่อทำการถ่ายภาพและถ่ายคร่อมระดับแฟลช, ถ่ายคร่อม AE (k) เพื่อถ่ายคร่อมค่าแสง, การถ่ายคร่อมแฟลช (l) เพื่อถ่ายคร่อมระดับแฟลชเท่านั้น, ถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์ (m) เพื่อทำการถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์หรือ ถ่ายคร่อม ADL (y) เพื่อถ่ายคร่อมโดยใช้ Active D-Lighting โปรดทราบว่าท่านไม่สามารถเลือกการถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์ที่การตั้งค่าคุณภาพของภาพ NEF (RAW) หรือ NEF (RAW) + JPEG

C เมนูถ่ายภาพ: เมนูถ่ายภาพ