ถ่ายภาพที่ช่วงเวลาที่เลือกจนกระทั่งได้บันทึกตามจำนวนภาพที่ระบุ เลือกโหมดลั่นชัตเตอร์ที่ไม่ใช่การตั้งเวลาถ่าย (E) เมื่อใช้การเว้นช่วงเวลา

การถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลา

ก่อนการถ่ายภาพ

ก่อนเริ่มถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลา ให้ลองถ่ายภาพด้วยการตั้งค่าปัจจุบันและดูภาพที่ได้บนหน้าจอ เมื่อปรับการตั้งค่าได้ตามที่ท่านต้องการแล้ว ให้ปิดตัวเปิดปิดช่องมองภาพเพื่อป้องกันไม่ให้มีแสงเข้ามาทางช่องมองภาพและส่งผลต่อการถ่ายภาพและค่าแสง

ก่อนเลือกเวลาเริ่มต้น ให้เลือก โซนเวลาและวันที่ ในเมนูตั้งค่าและโปรดแน่ใจว่านาฬิกาในกล้องถูกตั้งเป็นเวลาและวันที่ที่ถูกต้อง (0 โซนเวลาและวันที่)

ขอแนะนำให้ใช้ขาตั้งกล้องและปิดระบบลดการสั่นไหวของเลนส์ (VR) ติดตั้งกล้องเข้ากับขาตั้งกล้องก่อนเริ่มถ่ายภาพ เพื่อไม่ให้การถ่ายภาพถูกขัดจังหวะ ท่านจะต้องชาร์จแบตเตอรี่กล้องจนเต็ม หากไม่แน่ใจ โปรดชาร์จแบตเตอรี่ก่อนใช้งาน หรือใช้อะแดปเตอร์ AC และปลั๊กต่ออะแดปเตอร์ AC (มีแยกจำหน่ายต่างหาก)

 1. เลือก การถ่ายแบบเว้นช่วงเวลา

  ไฮไลท์ การถ่ายแบบเว้นช่วงเวลา ในเมนูถ่ายภาพ แล้วกด 2 เพื่อแสดงการตั้งค่าเว้นช่วงเวลา

 2. การปรับการตั้งค่าเว้นช่วงเวลา

  เลือกตัวเลือกวันและเวลาเริ่ม ช่วงเวลาห่าง จำนวนภาพต่อช่วงเวลา ปรับค่าแสงทุกภาพให้เท่ากัน การถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง เน้นช่วงเวลาห่าง และโฟลเดอร์เริ่มต้น

  • การเลือกวัน/เวลาเริ่ม:

   ไฮไลท์ เลือกวัน/เวลาเริ่ม แล้วกด 2

   ไฮไลท์ตัวเลือก แล้วกด J

   หากต้องการเริ่มถ่ายภาพทันที ให้เลือก ทันที หากต้องการเริ่มถ่ายภาพในวันที่และเวลาที่เลือกไว้ ให้เลือก เลือกวัน/เวลา จากนั้นให้เลือกวันที่และเวลา แล้วกด J

  • การเลือกช่วงเวลาห่างระหว่างภาพ:

   ไฮไลท์ ช่วงเวลาห่าง แล้วกด 2

   เลือกช่วงเวลาห่าง (ชั่วโมง, นาที และวินาที) แล้วกด J

  • การเลือกจำนวนภาพต่อช่วงเวลา:

   ไฮไลท์ จำนวนครั้ง × จำนวนช็อต/ช่วงเวลา แล้วกด 2

   เลือกจำนวนช่วงเวลาและจำนวนช็อตต่อช่วงเวลา แล้วกด J

   ในโหมด S (ถ่ายทีละภาพ) ภาพถ่ายสำหรับแต่ละช่วงเวลาจะถูกถ่ายด้วยอัตราที่เลือกสำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง d1 (ความเร็วการถ่ายในโหมด CL; 0 d1: ความเร็วการถ่ายในโหมด CL)

  • การเปิดหรือปิดใช้งานการปรับค่าแสงทุกภาพให้เท่ากัน:

   ไฮไลท์ ปรับค่าแสงทุกภาพให้เท่ากัน แล้วกด 2

   ไฮไลท์ตัวเลือก แล้วกด J

  • การเปิดหรือปิดใช้การถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง:

   ไฮไลท์ ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง แล้วกด 2

   ไฮไลท์ตัวเลือก แล้วกด J

   หากเลือก เปิด จะได้ยินเสียงชัตเตอร์หรือกระจกเฉพาะเมื่อกระจกยกขึ้นหรือปิดลงในตอนเริ่มถ่ายภาพและสิ้นสุดการถ่ายภาพเท่านั้น โฟกัสอัตโนมัติไม่สามารถใช้งานได้

  • การเลือกตัวเลือกเน้นช่วงเวลาห่าง:

   ไฮไลท์ เน้นช่วงเวลาห่าง แล้วกด 2

   ไฮไลท์ตัวเลือก แล้วกด J

   หากเลือก เปิด การถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลาจะสิ้นสุดลงหากกล้องไม่สามารถโฟกัสได้ หรือไม่เช่นนั้น ปุ่มกดชัตเตอร์จะไม่ทำงาน

  • การเลือกตัวเลือกโฟลเดอร์เริ่มต้น:

   ไฮไลท์ โฟลเดอร์จัดเก็บข้อมูลเริ่มต้น แล้วกด 2

   ไฮไลท์ตัวเลือกและกด 2 เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือก กด J เพื่อดำเนินการ

 3. เริ่มต้นถ่ายภาพ

  ไฮไลท์ เริ่ม แล้วกด J กล้องจะถ่ายภาพชุดแรก ณ ช่วงเวลาที่กำหนด หรือเมื่อเวลาผ่านไป 3 วินาทีหากเลือก ทันที สำหรับ เลือกวัน/เวลาเริ่ม ในขั้นตอนที่ 2 การถ่ายภาพจะดำเนินต่อไปตามช่วงเวลาห่างที่เลือกไว้จนกระทั่งกล้องถ่ายภาพทั้งหมด

ขณะถ่ายภาพ

ในขณะถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลา สัญลักษณ์ Q บนแผงควบคุมจะกะพริบ ทันทีก่อนที่ช่วงเวลาการถ่ายภาพถัดไปจะเริ่ม จอแสดงผลความไวชัตเตอร์จะแสดงจำนวนช่วงเวลาที่เหลือ และการแสดงผลค่ารูรับแสงจะแสดงจำนวนภาพที่เหลืออยู่ในช่วงเวลาปัจจุบัน ส่วนค่าอื่นๆ สามารถดูจำนวนช่วงเวลาที่เหลืออยู่และจำนวนภาพในแต่ละช่วงได้โดยการกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง (เมื่อปล่อยปุ่ม ความไวชัตเตอร์และรูรับแสงจะแสดงจนกว่าตั้งเวลาสแตนด์บายสิ้นสุดลง)

สามารถปรับการตั้งค่า เมนูที่ใช้ และภาพที่แสดงได้ในขณะที่การถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลาทำงานอยู่ จอภาพจะปิดโดยอัตโนมัติประมาณสี่วินาทีในระหว่างแต่ละช่วงเวลา โปรดทราบว่าการเปลี่ยนการตั้งค่าของกล้องในขณะที่การถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลาทำงานอยู่นั้นจะทำให้การถ่ายภาพหยุดลงได้

โหมดลั่นชัตเตอร์

ไม่ว่าจะเลือกโหมดลั่นชัตเตอร์โหมดใดไว้ กล้องจะถ่ายภาพตามจำนวนที่ระบุไว้ในแต่ละช่วงเวลา

การหยุดการถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลาชั่วคราว

การถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลาสามารถหยุดชั่วคราวระหว่างช่วงเวลาได้โดยการกด J หรือเลือก หยุดชั่วคราว ในเมนูการถ่ายแบบเว้นช่วงเวลา

การถ่ายแบบเว้นช่วงเวลาต่อ

ในการถ่ายภาพต่อทันที ให้เลือก เริ่มใหม่

ไฮไลท์ เริ่มใหม่ แล้วกด J

ในการถ่ายภาพต่อที่เวลาที่กำหนด:

สำหรับ เลือกวัน/เวลาเริ่ม ให้ไฮไลท์ เลือกวัน/เวลา แล้วกด 2

เลือกวันเริ่มและเวลาเริ่ม แล้วกด J

ไฮไลท์ เริ่มใหม่ แล้วกด J

การสิ้นสุดการถ่ายแบบเว้นช่วงเวลา

หากต้องการสิ้นสุดการถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลาก่อนที่จะถ่ายภาพทั้งหมด ให้เลือก ปิด ในเมนูการถ่ายแบบเว้นช่วงเวลา

ไม่มีภาพถ่าย

กล้องจะไม่ถ่ายภาพที่ช่วงเวลาห่างที่เลือกไว้ หากช่วงเวลาห่างในปัจจุบันสิ้นสุดลงก่อนที่ภาพในช่วงเวลาก่อนหน้าจะถูกถ่าย, การ์ดหน่วยความจำเต็ม หรือเลือก AF-S ไว้ และกล้องโฟกัสไม่ได้ (โปรดทราบว่ากล้องจะโฟกัสทุกครั้งก่อนถ่ายแต่ละภาพ) ในโหมดโฟกัสอัตโนมัติ กล้องจะหยุดการถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลา (เลือก เปิด เน้นช่วงเวลาห่าง) หรือข้ามไปยังช่วงเวลาห่างถัดไป (เลือก ปิด เน้นช่วงเวลาห่าง) หากว่าไม่มีการถ่ายภาพหลังจากผ่านไปแปดวินาที

พื้นที่หน่วยความจำเต็ม

ถ้าการ์ดหน่วยความจำเต็ม การถ่ายแบบเว้นช่วงเวลาจะยังคงทำงานอยู่ แต่ภาพจะไม่ถูกถ่าย ให้ถ่ายภาพต่อ (0 การถ่ายแบบเว้นช่วงเวลาต่อ) หลังจากลบภาพบางภาพหรือปิดกล้องและใส่การ์ดหน่วยความจำอันใหม่แล้ว

การถ่ายคร่อม

ปรับการตั้งค่าการถ่ายคร่อมก่อนที่จะเริ่มการถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลา ถ้าการถ่ายคร่อมค่าแสง, แฟลช หรือ ADL ถูกเปิดใช้งานขณะที่การถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลาทำงานอยู่ กล้องจะถ่ายภาพตามจำนวนในโปรแกรมการถ่ายคร่อมในช่วงเวลาต่างๆ โดยไม่คำนึงถึงจำนวนภาพที่ระบุไว้ในเมนูเว้นช่วงเวลา ถ้าการถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์ถูกเปิดใช้งานในขณะที่การถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลาทำงานอยู่ กล้องจะถ่ายภาพครั้งละหนึ่งภาพในแต่ละช่วงเวลาและประมวลผลเพื่อสร้างสำเนาภาพตามจำนวนที่ระบุไว้ในโปรแกรมการถ่ายคร่อม โปรดทราบว่าจะใช้การถ่ายคร่อมระหว่างการถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลาไม่ได้เมื่อเลือก เปิด สำหรับ เน้นช่วงเวลาห่าง

การถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลา

เลือกช่วงเวลาที่นานกว่าเวลาที่จำเป็นสำหรับถ่ายภาพตามจำนวนที่เลือกไว้ และหากท่านใช้แฟลช ให้รวมเวลาที่จำเป็นสำหรับชาร์จแฟลชด้วย หากช่วงเวลาห่างสั้นเกินไป จำนวนภาพที่ถ่ายอาจน้อยกว่าจำนวนที่เลือกไว้ในขั้นตอนที่ 2 (จำนวนช่วงเวลาห่างคูณด้วยจำนวนภาพต่อช่วงเวลาห่าง) หรือแฟลชอาจยิงน้อยกว่าที่จำเป็นสำหรับค่าการรับแสงเต็มส่วน กำลังแฟลชอาจตกลงกว่าค่าที่ต้องการได้ หากว่ามีการถ่ายภาพมากกว่าหนึ่งภาพต่อช่วงเวลาห่างหนึ่งช่วง การถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลาห่างจะใช้ร่วมกับคุณสมบัติบางอย่างของกล้องไม่ได้ รวมทั้ง ไลฟ์วิว, การบันทึกภาพยนตร์, ภาพยนตร์เหลื่อมเวลา (0 ภาพยนตร์เหลื่อมเวลา), การเปิดรับแสงเป็นเวลานาน (การถ่ายภาพแบบเปิดชัตเตอร์ค้างหรือเวลา) และการเลื่อนโฟกัส (0 ถ่ายภาพแบบเลื่อนโฟกัส) นอกจากนี้ การถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลาจะใช้ไม่ได้เมื่อเลือก บันทึกภาพยนตร์ สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง g1 (กำหนดการควบคุมเอง) > ปุ่มกดชัตเตอร์ (0 g1: กำหนดการควบคุมเอง) โปรดทราบว่าเนื่องจากความไวชัตเตอร์, อัตราเฟรม และเวลาที่ใช้ในการบันทึกภาพอาจแตกต่างจากช่วงเวลาหนึ่งไปยังอีกช่วงเวลาหนึ่ง จึงอาจทำให้เวลาระหว่างจุดสิ้นสุดของช่วงเวลาหนึ่งและจุดเริ่มต้นของอีกช่วงหนึ่งเวลาแตกต่างกันได้ ถ้าไม่สามารถถ่ายภาพด้วยการตั้งค่าปัจจุบัน (เช่น ถ้าเลือกความไวชัตเตอร์ A หรือ % ไว้ในโหมดการถ่ายภาพด้วยตนเอง ช่วงเวลาเป็นศูนย์ หรือเวลาเริ่มต้นน้อยกว่าหนึ่งนาที) การแจ้งเตือนจะปรากฏบนจอภาพ

การถ่ายแบบเว้นช่วงเวลาจะหยุดชั่วคราวเมื่อเลือก E (ตั้งเวลาถ่าย) หรือหากปิดกล้องแล้วเปิดอีกครั้ง (เมื่อปิดกล้อง สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่และการ์ดหน่วยความจำได้โดยไม่ทำให้การถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลาสิ้นสุดลง) การหยุดถ่ายภาพชั่วคราวไม่ส่งผลต่อการตั้งค่าแบบเว้นช่วงเวลา

ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง

การเลือก เปิด สำหรับ ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง จะปิดใช้งานคุณสมบัติบางอย่างของกล้อง ได้แก่:

C เมนูถ่ายภาพ: เมนูถ่ายภาพ