ระหว่างการเลื่อนโฟกัส กล้องจะปรับโฟกัสโดยอัตโนมัติในการถ่ายภาพชุดหนึ่ง คุณสมบัตินี้จะสามารถใช้เพื่อถ่ายภาพที่สามารถคัดลอกไปยังคอมพิวเตอร์ในภายหลังและถูกนำมารวมกันโดยใช้ซอฟต์แวร์การรวมโฟกัสหลายภาพของบริษัทอื่น

C เมนูถ่ายภาพ: เมนูถ่ายภาพ