Η επικάλυψη εικόνας συνδυάζει δύο υπάρχουσες φωτογραφίες NEF (RAW) για να δημιουργήσει μια μοναδική φωτογραφία, η οποία αποθηκεύεται ξεχωριστά από τις πρωτότυπες. Τα αποτελέσματα, που χρησιμοποιούν δεδομένα RAW από τον αισθητήρα εικόνας της φωτογραφικής μηχανής, είναι αισθητά καλύτερα από τις φωτογραφίες που συνδυάζονται σε μια εφαρμογή απεικόνισης. Η νέα φωτογραφία αποθηκεύεται με τις τρέχουσες ρυθμίσεις ποιότητας και μεγέθους εικόνας. Πριν δημιουργήσετε μία επικάλυψη, ρυθμίστε την ποιότητα εικόνας και το μέγεθος (0 Ποιότητα Εικόνας, Μέγεθος Εικόνας, είναι διαθέσιμες όλες οι επιλογές). Για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο NEF (RAW), διαλέξτε μία ποιότητα εικόνας NEF (RAW).

+

 1. Επιλέξτε Επικάλυψη εικόνας.

  Επισημάνετε την επιλογή Επικάλυψη εικόνας στο μενού επεξεργασίας και πατήστε το 2. Θα εμφανιστούν οι επιλογές επικάλυψης εικόνας, με επισημασμένη την επιλογή Εικ. 1. Πατήστε το J για να εμφανίσετε μία λίστα με τις φωτογραφίες NEF (RAW) που δημιουργήθηκαν με αυτή τη φωτογραφική μηχανή.

 2. Επιλέξτε την πρώτη εικόνα.

  Χρησιμοποιήστε τον πολυ-επιλογέα για να επισημάνετε την πρώτη φωτογραφία στην επικάλυψη. Για να προβάλετε τη φωτογραφία που επισημάνατε σε πλήρες κάδρο, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί X (T). Πατήστε το J, για να επιλέξετε την επισημασμένη φωτογραφία και να επιστρέψετε στην οθόνη προεπισκόπησης.

 3. Επιλέξτε τη δεύτερη εικόνα.

  Η επιλεγμένη εικόνα θα εμφανιστεί όπως στην επιλογή Εικ. 1. Επισημάνετε την επιλογή Εικ. 2 και πατήστε το J, κατόπιν επιλέξτε τη δεύτερη φωτογραφία όπως περιγράφεται στο Βήμα 2.

 4. Ρυθμίστε την ενίσχυση.

  Επισημάνετε την επιλογή Εικ. 1 ή Εικ. 2 και βελτιστοποιήστε την έκθεση της επικάλυψης πατώντας το 1 ή το 3 για να επιλέξετε την τιμή ενίσχυσης μεταξύ 0,1 και 2,0. Επαναλάβετε για τη δεύτερη εικόνα. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 1,0. Επιλέξτε 0,5 για να μειώσετε κατά το ήμισυ την ενίσχυση ή 2,0 για να τη διπλασιάσετε. Τα αποτελέσματα της ενίσχυσης είναι ορατά στη στήλη Προεπ.

 5. Εμφανίστε την επικάλυψη σε προεπισκόπηση.

  Για προβολή σε προεπισκόπηση της σύνθεσης, πατήστε το 4 ή το 2 για να τοποθετήσετε τον δρομέα στη στήλη Προεπ., στη συνέχεια πατήστε το 1 ή το 3 για να επισημάνετε την επιλογή Επικάλ. και πατήστε το J (έχετε υπόψη ότι τα χρώματα και η φωτεινότητα στην προεπισκόπηση ενδέχεται να διαφέρουν από την τελική εικόνα). Για να αποθηκεύσετε την επικάλυψη χωρίς να εμφανιστεί μία προεπισκόπηση, επιλέξτε Αποθήκ. Για να επιστρέψετε στο Βήμα 4 και να επιλέξετε νέες φωτογραφίες ή να προσαρμόσετε την ενίσχυση, πατήστε το W (Z).

 6. Αποθηκεύστε την επικάλυψη.

  Πατήστε το J κατά την εμφάνιση της προεπισκόπησης για να αποθηκεύσετε την επικάλυψη. Μετά τη δημιουργία μίας επικάλυψης, η εικόνα που προκύπτει θα εμφανιστεί στην οθόνη σε πλήρες κάδρο.

Επικάλυψη Εικόνας

Μόνο φωτογραφίες NEF (RAW) με την ίδια περιοχή εικόνας και το ίδιο βάθος bit μπορούν να συνδυαστούν.

Η επικάλυψη έχει τις ίδιες πληροφορίες φωτογραφίας (συμπεριλαμβάνονται η ημερομηνία εγγραφής, η μέτρηση, η ταχύτητα κλείστρου, το διάφραγμα, η λειτουργία λήψης, η αντιστάθμιση έκθεσης, η εστιακή απόσταση και ο προσανατολισμός εικόνας) και τιμές για ισορροπία λευκού και Picture Control όπως η φωτογραφία που έχει επιλεχθεί για Εικ. 1. Το σχόλιο της τρέχουσας φωτογραφίας επισυνάπτεται στην επικάλυψη κατά την αποθήκευση. Οι πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων, ωστόσο, δεν αντιγράφονται. Οι επικαλύψεις που αποθηκεύονται σε φορμά NEF (RAW) χρησιμοποιούν την επιλεγμένη συμπίεση για την επιλογή Συμπίεση NEF (RAW) στο μενού Εγγραφή NEF (RAW) και έχουν το ίδιο βάθος bit με τις πρωτότυπες εικόνες.